KOMUNIKAT ws. projektu JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE

KOMUNIKAT ws. projektu JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE

 

KOMUNIKAT
ws. projektu JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE

 
Fundacja przystąpiła do realizacji projektu „Jedzmy Odpowiedzialnie” w roku 2015 w ramach swojej działalności w zakresie międzynarodowego programu Eko-Szkoły (certyfikat Zielona Flaga).

Końcem 2016, zrekrutowano 49 szkół do realizacji projektów szkolnych związanych z propagowaniemzdrowszego i bardziej odpowiedzialnego żywienia w szkole. Zespół projektu udzielał wsparcie dlaukształtowania projektów, które miały być realizowane w roku szkolnym 2016/2017. Uczestnicząceszkoły miały również otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 400 Euro. Z uwagi na problemyfinansowe Fundacji w pierwszej połowie 2017 roku, nie było możliwości prefinansowania projektówszkolnych tak jak pierwotnie zakładano. Przyjęto możliwość refundacji wydatków poniesionych przezszkoły w realizacji swoich projektów, aby w ten sposób zakwalifikować poniesione koszty do projektuna podstawie końcowego sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Fundacja – w porozumieniu z darczyńcą - zrezygnowała z dalszego udziału w programie Eko-Szkołyoraz z realizacji projektu Jedzmy Odpowiedzialnie w sierpniu 2017. W związku tym, zobowiązaniaFundacji wobec szkół są rozpatrywane indywidualnie.

Program Eko-Szkoły (Zielona Flaga) jest obecnie realizowany przez inną organizację. Od września2017, Fundacja nie zajmuje się Eko-Szkołami i nie rekrutuje szkół do udziału w kolejnych edycjach.

O naszych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Dalsze informacje:
Rafał Serafin
Prezes Zarządu
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Rondo Mogilskie 1/226
31-516 Kraków


E-mail: rafal.serafin@fpds.pl
E-mail: biuro@fpds.pl

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa