XV edycja Programu Szkół dla Ekorozwoju - zgłoszenia do certyfikatów ZF i LCAE

XV edycja Programu Szkół dla Ekorozwoju - zgłoszenia do certyfikatów ZF i LCAE

Zarejestrujcie swoją placówkę do Programu Szkoły dla Ekorozwoju i ubiegajcie się o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi lub krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Dołączcie do grona wyjątkowych szkół tworzących międzynarodową sieć Eco-Schools, dla których ekologia nie kończy się na teorii!

Zapraszamy szkoły, przedszkola, bursy szkolne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i inne jednostki edukacyjne do ubiegania się o eko certyfikaty:

I stopnia - Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej

II stopnia - Zielona Flaga

 

Przed przystąpieniem do działania, zapoznajcie się z:

  1. REGULAMINEM UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT
  2. WYTYCZNYMI AKTUALNEJ EDYCJI PROGRAMU
  3. KRYTERIAMI CERTYFIKATU ZF / KRYTERIAMI CERTYFIKATU LCAE

 

Aby ubiegać się o certyfikat, postępuj zgodnie z metodologią Siedmiu Kroków:

1. Powołanie lokalnego Eko-Komitetu (grupy roboczej)

2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)

3. Opracowanie planu działań i jego realizacja

4. Kontrola i ocena prowadzonych działań

5. Integracja z programem nauczania

6. Promocja i współpraca z partnerami zewnętrznymi

7. Opracowanie kodeksu ekologicznego

 

Jak uzyskać certyfikat:

1. Rejestracja szkoły do ubiegania się o wybrany certyfikat poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 11 grudnia 2016 r.

2. Powołanie Eko-Komitetu do 16 grudnia 2016 r.

3. Przeprowadzenie audytu początkowego i przesłanie uzupełnionego pliku do Organizatora do 14 stycznia 2017 r.

na adres: zielonaflaga@gmail.com

na udostępnionych formularzach audytów:

Formularz Audytu dla przedszkoli i klas 1-3 

Formularz Audytu dla klas 4-6 i gimnazjum

4. Wybór obszarów tematycznych:

W przypadku ubiegania się placówki o certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej  wybieramy jeden obszar, w ramach którego będziemy realizować swoje działania.

Jeśli ubiegamy się o certyfikat Zielonej Flagi, wybieramy dwa tematy.

Obszary tematyczne tegorocznej edycji: żywność, bioróżnorodność, odpady, energia, woda, transport; hasło przewodnie: ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA (dokładny opis znajduje się w Wytycznych)

5. Udział w obowiązkowym odpłatnym szkoleniu dla koordynatorów szkolnych

szkolenie odbędzie się między grudniem 2016 r. a lutym 2017 r. w różnych miejscach w Polsce zależnie od zapotrzebowania

będzie miało na celu przybliżenie metodologii Siedmiu Kroków oraz zakresu merytorycznego

szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie

AKTUALNY CENNIK SZKOLEŃ

6. Zaplanowanie działań przez Eko-Komitet  

zaplanowanie działań wg załączonego FORMULARZA PLANU DZIAŁANIA  

przeprowadzenie działań powinno się odbyć metodą projektu

wypełniony prześlijcie do Organizatora na adres: zielonaflaga@gmail.com do dnia 14 stycznia 2017 r.

PAMIĘTAJ, że działania powinny uwzględniać jak największą samodzielność uczniów, dostosowaną do wieku i możliwości rozwojowych 

7. W trakcie działań wypracujcie efekt rzeczowy i środowiskowy oraz stwórzcie narzędzie jego pomiaru

szczegółowe informacje zawarte są w Wytycznych

8. Na bieżąco: kontrolowanie i ocena działań, promocja i współpraca z partnerami zewnętrznymi oraz integracja z podstawą programową; pamiętajcie także o regularnych spotkaniach Eko-Komitetu

9. Przeprowadzenie audytu końcowego 

sprawdźcie, co zmieniło się na lepsze wg wcześniej udostępnionego formularza audytu; porównajcie wyniki otrzymane z dwóch audytów

przesłanie audytu końcowego do dnia 22 czerwca 2017 r.

10. Opracowanie Eko-Kodeksu 

11. Uzupełnienie i przesłanie APLIKACJI O CERTYFIKAT wraz z dokumentacją zdjęciową  do dnia 17 lipca 2017 r.

12. Ocena aplikacji i zatwierdzenie przez Kapitułę, ogłoszenie wyników do dnia 20 września 2016 r.

13. Uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpi w październiku 2017 r.

 

DOKŁADNY HARMONOGRAM

 

W tegorocznej edycji certyfikatu w sposób szczególny chcemy podkreślić rolę:

- obowiązkowego szkolenia metodologiczno-merytorycznego w dalszych działaniach

- Uczniów/Wychowanków w Eko-Komitecie - powinni mieć rolę planującą, decyzyjną, opiniująca i oceniającą

- działań prowadzonych metodą projektu; zaplanowanie działań za pomocą wzoru Planu Działań (udostępniony przez Organizatorów)

- HASŁA PRZEWODNIEGO aktualnej edycji tj. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA w każdym obszarze tematycznym (działania prozdrowotne nie będą uwzględniane w ocenie)

-  wypracowanie efektu rzeczowego i ekologicznego oraz narzędzia jego pomiaru (szczegółowe informacje zawarte są w Wytycznych)

 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROPONOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTACH (dzięki którym będzie można zrealizować działania w wybranym obszarze tematycznym metodą projektu):

  1. Wielkie Tropienie Roślin - rzecz o bioróżnorodności
  2. Kampania Litter Less - Śmieci mniej!

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa