Rekrutacja placówek ubiegajacych się o certyfikat ZF i LCAE w roku szkolnym 2015/16

Rekrutacja placówek ubiegajacych się o certyfikat ZF i LCAE w roku szkolnym 2015/16

Zarejestruj swoją szkołę do Programu Szkoły dla Ekorozwoju i wspólnie z uczniami ubiegajcie się o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi i dołączcie do grona wyjątkowych szkół, dla których ekologia nie kończy się na teorii!

Zapraszamy do ubiegania się o najważniejsze eko-certyfikaty dla szkół:

I stopnia - Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej

II stopnia - Zielona Flaga

Aby ubiegać się o certyfikat, kieruj się metodologią 7 KROKÓW:

1. Powołanie lokalnego komitetu (grupy roboczej)

2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)

3. Opracowanie kodeksu ekologicznego

4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja)

5. Monitoring prowadzonych działań

6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja

7. Integracja z programem nauczania (powinna trwać przez cały okres realizacji)

 

Jak ubiegać się o certyfikaty w roku 2015/16? - wskazówki dla KOMITETU LOKALNEGO

1. Założenie konta szkoły na stronie ekoszkola.pl (jeśli jeszcze szkoła jej nie posiada)

2. Rejestracja szkoły do wybranego certyfikatu i dokonanie opłaty rejestracyjnej 

 
 -  FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA – do 30 listopada 2015 r.

 -  AKTUALNY CENNIK 

3. Przeprowadzenie audytu początkowego – najpóźniej do 23  grudnia 2015 r.
 Przesłanie uzupełnionego audytu (uzupełniony word) do dnia 15  stycznia 2015 r. na adres: zielonaflaga@gmail.com
(zachęcamy do przeprowadzenia audytu bezpośrednio po utworzeniu komitetu lokalnego  w szkole) 

-> Formularze Audytu do samodzielnego wydruku i przeprowadzenia w szkole (możliwe jest edytowanie formularzy do konkretnych potrzeb szkoły):

Formularz Audytu dla przedszkoli i klas 1-3 TUTAJ 

Formularz Audytu dla klas 4-6 i gimnazjum TUTAJ

4. Wybór tematu/-ów przewodnich:

W przypadku ubiegania się placówki o certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej  wybieramy jeden obszar, w ramach którego będziemy realizować swoje działania.

Jeśli  ubiegamy się o certyfikat Zielonej Flagi wybieramy dwa tematy  - w tym jeden z trzech sugerowanych: Żywność – odpowiedzialność, Bioróżnorodność, Odpady

5. Zaplanowanie działań przez komitet lokalny  

-> Członkowie Eko - Komitetu wyznaczają cele jakie chcieliby osiągnąć w tym roku szkolnym oraz planują działania pozwalające im je osiągnąć
-> Sporządzenie planu działań według udostępnionego wzoru Plan działań powinien być spójny z tematem/tematami przewodnimi , realny do zrealizowania, przynoszący konkretne zmiany w       szkole

-> Przesłanie Planu działań wraz z Audytem początkowym do dnia 15 stycznia 2015 r.
-> Działania powinny uwzględniać jak największą samodzielność uczniów, dostosowaną do wieku i możliwości rozwojowych 

WZÓR PLANU DZIAŁAŃ 

6. Prowadzenie monitoringu oddziaływania szkoły na środowisko 
-> za pomocą kalkulatora EKOSZKOŁA 

Z Eko -  kalkulatora korzystać musza placówki ubiegające się o certyfikat Zielonej Flagi, natomiast przy ubieganiu się o certyfikat LCAE – kalkulator nie  jest obowiązkowy.

7. Przeprowadzenie audytu końcowego – sprawdzenie co zmieniło się na wcześniej wg wcześniej uzupełnionego formularza audytu – przesłanie audytu końcowego do dn. 10 lipca 2016 r.

Audyt końcowy przeprowadzamy według tego samego formularza, co audyt początkowy.

8. Uzupełnienie i przesłanie APLIKACJI O CERTYFIKAT wraz z dokumentacją zdjęciową  – do 10 lipca 2016 r.

9. Ocena aplikacji – do 20 września 2016 r.

-> formularz aplikacji zostanie zaktualizowany w styczniu 2016 r.

Przed przystąpieniem do działania zachęcamy do zapoznania się z kryteriami certyfikatów I stopnia LCAE oraz II stopnia - Zielonej Flagi: KRYTERIA CERTYFIKATU

W tegorocznej edycji certyfikatu w sposób szczególny chcemy podkreślić rolę:

->  Planu Działania, który prosimy przesłać wraz z uzupełnionym formularzem Audytu początkowego. Nadsyłane przez Placówki Plany działania będą zatwierdzane przez Zespół Szkół dla Ekorozwoju na bieżąco.

-> Współpracy- na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym pomiędzy placówkami ubiegającymi się o ekologiczny certyfikat.  

-> Placówki posiadające certyfikat ZF na okres 3 lat – pełnić będą one rolę Promotora certyfikatu i mają za zadanie zaangażować przynajmniej jedna placówkę z własnego regionu

Ponadto, jeden z wybranych tematów w przypadku certyfikatu ZF ma być realizowany metodą Projektową.  

 

 OBSZARY TEMATYCZNE DO WYBORU


ZIELONA FLAGA 

- wybierz 2 tematy w tym,
co najmniej jeden oznaczony gwiazdką

Lokalne Centrum 
Aktywności Ekologicznej
- wybierz 1 temat z poniższych

*ŻYWNOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ŻYWNOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

*BIORÓŻNORODNOŚĆ

BIORÓZNORODNOŚĆ

*ODPADY

ODPADY

ZIELONE TERENY PRZYSZKOLNE

ZIELONE TERENY PRZYSZKOLNE

ZMIANY KLIMATU

 ZMIANY KLIMATU

TRANSPORT I AKTYWNOŚĆ

TRANSPORT I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

WODA

 WODA

ENERGIA

 ENERGIA   

*tematy przewodnie dla Zielonej Flagi na rok szkolny 2015/2016 - 1 z nich (do wyboru)


Kryteria audytu dla Zielonej Flagi to:

1) Uczniowie i dorośli członkowie Komitetu przeprowadzają audyt ekologiczny w szkole.
2) Scalone w jeden dokument, wyniki audytu ekologicznego, zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły, bądź www.ekoszkola.pl.
3) Uczniowie będący członkami Komitetu zbierają sugestie na sposoby działania od poszczególnych klas szkolnych.
4) Audyt ekologiczny jest przeprowadzany min. 2 razy w roku (na początku i na końcu realizacji cyklu działań), w celu ewaluacji ogólnego postępu.

 

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa