Zaproszenie do udziału w projekcie "CZAS NA AERO-DZIAŁANIE" - pzedłużenie terminu rejestracji

Zaproszenie do udziału w projekcie "CZAS NA AERO-DZIAŁANIE" - pzedłużenie terminu rejestracji

Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazjalne z Obszaru Karpackiego, tj. czterech województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego do zaangażowania się w działania w ramach projektu „CZAS NA AERO – DZIAŁANIE”, realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, a finansowanego ze środków PGNiG Obrót Detaliczny.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej dotyczącej wpływu powietrza na jakość naszego życia i zdrowia. Zadania podejmowane przez uczestników projektu mają na celu pomóc pozyskać umiejętność dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza, zdobycie wiedzy na temat w jaki sposób możemy bezpośrednio wpłynąć na stan powietrza, w jaki sposób dokonywane przez nas wybory w codziennym życiu wpływają na jego jakość.

Realizacja Projektu została podzielona na trzy Etapy:

ETAP I

Konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcyjnego dotyczacego ochrony powietrza

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych na opracowanie scenariusza lekcyjnego dotyczącego ochrony powietrza (skąd pochodzą zanieczyszczenia powietrza, jego negatywnego wpływu na zdrowie i życie człowieka,co my możemy zrobić, by o nie dbać; dlaczego to jest ważne itd.).

Czas realizacji Etapu I: 1 października – 31 października 2015 r.

NAGRODY: 3 nagrody w wysokości 600 zł brutto dla autorów scenariusza (po jednym z każdego poziomu edukacji: szkoła podstawa – klasy 1-3 oraz klasy 4-6, szkoły gimnazjalne).

Nagrodzone scenariusze zostaną skonsultowane pod względem merytorycznym przez niezależnych konsultantów, opracowane graficznie w formie elektronicznej i udostępnione dla szkół (m.in.: na stronie internetowej www.ekoszkola.pl)

Czas nadsyłania prac konkursowych: do dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA TUTAJ

ETAP II

Ogłoszenie i przeprowadzenie Konkursu na Projekt edukacyjny promujący sposoby ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na jakość powietrza oraz sposoby poprawy jakości powietrza przez społeczność szkolną.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych ( klasy 1-3 oraz 4-6) i gimnazjalnych

Kampanie realizowane przez szkoły, uczestniczące w konkursie będą zobowiązane do realizacji zadania według ustalonej metodologii:

1. Powołanie Eko - Komitetu Kampanii

2. Przeprowadzenie mini – audytu związanego z tematyka konkursu

FORMULARZ AUDYTU DO POBRANIA TUTAJ 

3. Opracowanie Planu działań, mających przynieść zmianę zachowań sprzyjających poprawy jakości powietrza. Na podstawie wyników Audytu przeprowadzonego przez Eko – komitet zostaje opracowany plan działań, które będą realizowane w trakcie realizacji Kampanii.

4. Przeprowadzenie lekcji na podstawie jednego z wybranych, nagrodzonych scenariuszy;

5. Realizacla założonego Planu dzialań

6. Promocja podejmowanych dzialań na terenie szkoły i w środowisku lokalnym ;

7. Przedstawienie efektów w formie sprawozdania ze zdjęciami.

Okres realizacji II Etapu: 1 października 2015 r. - 4 grudnia 2015 r.

NAGRODY: 6 nagród o wartości 600 zł każda - po 2 na każdym etapie nauki: szkoła podstawowa ( klasy 1-3 oraz 4-6) oraz szkoły gimnazjalne.

REGULAMIN KAMPANII DO POBRANIA TUTAJ 

ETAP III

Podsumowaniem efektów stanowić będzie materiał/opracowanie „Przewodnik Dobrych Praktyk”, który zostanie opracowany w formie elektronicznej i udostępniony dla szkół (poprzez stronę internetową www.ekoszkola.pl)

Okres realizacji III Etapu: do 31 grudnia 2015 r. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PROJEKTU "CZAS NA AERO-DZIAŁANIE" 

 

GŁÓWNY PARTNER PROJEKTU

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa